wskaźnik BMI

Wskaźnik BMI

BMI to skrót z języka angielskiego ‘body mass index’, co tłumaczymy jako wskaźnik masy ciała. Wskaźnik BMI (inaczej wskaźnik Queteleta II) charakteryzuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem.

BMI to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.

Pamiętaj! BMI nie jest wiarygodnym wskaźnikiem zagrożenia chorobami.

Wyniki BMI są podzielone na przedziały:

  • Wskaźnik poniżej 18,5 oznacza niedowagę.
  • Wskaźnik między 18,5 a 25 oznacza prawidłową masę ciała.
  • Wskaźnik między 25 a 30 oznacza nadwagę.
  • Wskaźnik między 30 a 40 oznacza otyłość.
  • Wskaźnik powyżej 40 oznacza otyłość olbrzymią.

f: jarmoluk / pixabay